Kalp Kapak Ameliyatları Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2016-06-07 10:58:51
View Count: 197084

Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Kapak Cerrahisinde koltuk altından kalp kapakçığı ameliyatı mümkündür ve artık gittikçe standart olmaya başlamıştır.

Kalp Kapak Ameliyatları

Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.


Kalp Kapakları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört kapak vardır. Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır.


KÜÇÜK KESİ İLE YANİ KOLTUK ALTINDAN KALP AMELIYATIN FAYDALARI:


 • Estetik bir ameliyattır, yara ameliyat sonrası az görünür veya zor görülür
 • Hastaya pozitif enerji verir, hasta memnuniyeti oldukça yüksektir
 • İyileşme süreci daha hızlıdır
 • Enfeksiyon oranı daha düşüktür
 • Ağrı duyumu daha azdır
Küçük Kesi Yöntemleri Uygun Ameliyatlar
 • Aort Kapak değişimi / tamiri
 • Mitral kapak değişimi / tamiri
 • Aort ve Mitral Kapak
 • Mitral ve Triküspid kapak
 • ASD
 • Tek damar bypass
 • Bazı çift damar bypasslar
 • Asendan Aort Cerrahisi
 • Responsive image
 • Responsive image

NEGATİF YÖNLERİ:


 • Ameliyat süresi %10 - 15 uzar
 • Kasıktan Kalp-Akciğer Makinası takıldığında burada damar zedelenmesine yol açabilir (% 1 - 2)

„KAPALI“ KALP AMELİYATI, KOLTUK ALTINDAN KALP AMELİYATI


Kapak tamiri hastalar için en ideal yöntem olarak gösterilmektedir. Yeni geliştirilen teknikler ve teknolojideki ilerleme sayesinde, artık birçok kalp kapakçığı tamir edilebilmektedir. Böylelikle hastalar kendi orjinal kapakçığı ile hayatlarını sürdürürler, ömür boyu kullanılan, kanı sulandıran ilaçlara gerek kalmaz. Ameliyata gelen her Kalp kapağı en detaylı bir biçimde transözofajiyal Ekokardiyografi ile 3 boyutlu olarak değerlendirilir. Böylelikle ameliyattan hemen önce kapakçıktaki arızanın kesin sebebi bulunur, cerrahi yöntem bu şekilde planlanır. Tamir sonrası da anında cerrahi tedavinin kalitesi bu yöntemle kontrol edilir. Avrupa ve Amerikadaki birçok klinikteki uygulanan kapalı kalp ameliyatları artık ülkemizde de başarı ile yapılmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde kapak hastaları 5 cm lik küçük yara ile tedavisine kavuşurken, hem vücut estetiği korunmuş olur, hem de ameliyat sonrası dönemdeki iyileşme süreci kısalır. Yandaki resimde görülen bayan hastada bu “Anahtar Deliği” denilen yöntemle, yani küçük bir yara ile, göğüs kafesi açılarak iki kapakçık tamir edilmiştir. Kapağın pozisyonuna göre, kesi önden veya göğüs altından yapılabilir. Aynı şekilde kalp deliği ameliyatları veya tekli, ikili bazı bypass ameliyatları da bu kadar küçük kesilerden gerçekleştirilebilir.

Eğer hastalarda kapak değişmesi durumu sözkonusu olursa, takılacak kapakçığın en yeni ve en uzun süre dayanıklı olması özelliğine dikkat edilir.

Aort kapakçığı tamiri dünyada zor ve nadir ameliyatlar arasında sayılırken, özellikle aort kökü rekonstrüksiyonu (tamiri), anevrizma ile birlikte olan aort kapağı bozukluklarında tamir yöntemleri artık sıklıkla uygulanmaktadır.


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 197084 times.


Comments

Loading...


İlgili Makaleler