Kalp Durdu, Hasta Tekrardan Yaşatıldı ; Bu esnada Hastanın Gördükleri Boş Bir Rüyamıdır ?Prof. Dr. Tayfun Aybek Created: 2023-09-01 07:00:09
View Count: 253

Kalp Durdu, Hasta Tekrardan Yaşatıldı ; Bu esnada Hastanın Gördükleri Boş Bir Rüyamıdır ?

Tekrar tekrar, kalp krizi geçirip (veya kalbi durup), reanimasyon ile hayatta kalanların, canlandırma önlemlerinden haberdar olduklarına dair yayınlar var. Bu tür ölüme yakın deneyimler hakkındaki gerçek nedir? EEG (Elektro-Ensefalografi ; Yani beyin dalgalarının ölçümü) bulgularının kardiyopulmoner resüsitasyondan sağ kurtulanların ifadeleriyle ilişkilendirildiği bir ABD araştırmasına göre, böyle bir şeyin aslında göz ardı edilmesi mümkün değil.


Kalp Durdu, Hasta Tekrardan Yaşatıldı ; Bu esnada Hastanın Gördükleri Boş Bir Rüyamıdır ?

Reanimasyon esnasında Oksijen Saturasyonu ;

NYU (New York Üniversitesi) Langone Health'den Dr. Sam Parnia ve ekibi tarafından gerçekleştirilen, prospektif çok merkezli bir çalışmada hastanede kalp krizi geçiren toplam 567 hastayı içermektedir. Bu çalışmada, Reanimasyon sürecinin başlangıcında hastalara kulaklık ve ekran aracılığıyla görsel ve işitsel uyarılar verilmiştir. Aynı anda hem beyin dalgaları kaydedilmiş ve beyin oksijen saturasyonu (rSO2) belirlenmiştir (1). Çalışmada kayıt altında tutulan tüm hastalardan, hastaneden taburcu olduklarında 53 hasta (%9,3) hayatta kalmış olup, bunların 44'ünün nörolojik herhangi bir sekeli kalmamıştır. 28 hastada araştırmacılar sorgulama ve röportaj yapılabilmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, reanimasyon sırasındaki Saturasyon (SO2) seviyeleri, sorgu ve röportaj yapılamayan hastalara göre anlamlı derecede yüksek değildi (%54'e [röportaj] karşılık %47 [röportaj yapılamayan]).

Renimasyon ne kadar uzun ise, normal EEG paternleri o kadar az ;

EEG kayıtlarının yaklaşık yarısında hiçbir kortikal beyin aktivitesi kaydedilememiştir, %5'inde epileptiform aktivite olgusu saptandı. Ayrıca, bariz serebral iskemiye rağmen (ortalama rSO2=%43) delta ve theta aktiviteli normal veya normale yakın EEG paternleri (sırasıyla %22 ve %12) gözlendi. Reanimasyon önlemlerinin süresiyle arttıkça, bu tür normal EEG paternlerinin oranı azalmış ve eksik aktivite içerenlerin oranı artmıştır.

Kalp durması sonrasında yaşanan olayların hastalar tarafından anlatımı ;

Bu bilimsel çalışmaya katılanların %36'sı kalp durmasından sonra olanları hatırlayabildiklerini belirtti. %21'i transandantal deneyimler, %7'si akustik, %3,5'i görsel algılar bildirmiştir.

Akustik uyaranlardan biri olan ekranda gösterilen görüntüleri hiçbir hasta hatırlayamamıştır. Katılımcılardan bazıları komadan reanimasyon önlemleriyle bağlantılı olarak, hoş olmayan veya korkutucu deneyimlerle uyandıklarını bildirmiştir; diğerleri ise tıbbi süreçlerden bağımsız olarak daha fazla içsel deneyimler yaşamıştır; Örneğin değişik rüya gibi vizyonlar veya vefat etmiş olmanın farkındalığı. Hastaların hiçbir şekilde, uyanma alameti olan inleme ya da savunma hareketleri gözlenmemiştir.

Reanimasyon ile bilincin yeniden kazanılması mümkün ;

Dolayısıyla, bu grup hastalarda dışarıdan anlaşılmasa bile, canlandırma sırasında bilinçlerini yeniden kazanmaları ve bilişsel (kognitiv) deneyimler yaşamaları tamamen mümkün görünüyor. Daha ileri çalışmalar, kalp durması sırasındaki bu tür deneyimlerin, böyle bir travma sonrası stres bozukluklarına da yol açıp açmadığını araştırabilir.

1.Parnia et al.: AWAreness during REsuscitation - II: A Multi-Center Study of Consciousness and Awareness in Cardiac Arrest. Resuscitation (2023); DOI: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.10990...


This post has been written by Prof. Dr. Tayfun Aybek and viewed 253 times.


Comments

Loading...